Biznesplan, podobnie jak sytuacja na rynku może ulegać przemianom, czy też przekształceniom. Istnieją jednak pewne elementy działalności, które zawsze powinny widnieć na planowanym przez nas projekcie. Biznes plan, to jedno z najważniejszych narzędzi do zarządzania firmą oraz nierzadko środek do pozyskiwania funduszy finansowych, powinien być zatem opracowany rzetelnie oraz fachowo.

Czego z pewnością nie może zabraknąć w naszym planie?

Kuriozalnie zaczniemy od tego, co warto opracować dopiero na końcu planowania ale co będzie otwierało przygotowany przez nas dokument. Streszczenie, bo właśnie o nim mowa, to ogólna charakterystyka, czy też innymi słowy zarys naszej działalności. Możemy w niej zawrzeć informacje na temat firmy, dane dotyczące proponowanych przez nas usług, czy produktów. Warto pamiętać, że streszczenie powinno zachęcać czytelników, do dalszej lektury a także stawiać na ukazanie zalet naszego przedsięwzięcia. Jeśli tego dokonamy, możemy przejść do opisu naszego projektu, czyli innymi słowy, charakterystyki przedsiębiorstwa. Zawrzemy tu zatem podstawowe kwestie związane z naszą firmą (nazwę, siedzibę, źródła finansowania, czy też rodzaj działalności). Znajdą się tutaj również wymagania formalno prawne oraz kierunek i cel naszej działalności. Po opisie firmy, warto skupić się na analizie rynku oraz konkurencji. Należy tutaj podjąć takie tematy jak: ofertę rynkową, medianę cen zbytu, potencjalnych nabywców, czy też lokalizację obszaru dystrybucji naszych usług. Kwestią niezbędną jest także charakterystyka konkurencji, a w tym jej lokalizacja, proponowane ceny, mocne i słabe strony, a także kierunek w jakim zmierza. Będąc już w posiadaniu powyższych danych, można śmiało skupić się na opisie działań marketingowych, a więc nad naszą strategią marketingową. Warto odpowiedzieć sobie wówczas na pytania: jak zorganizujemy sprzedaż, skąd pozyskamy surowce i dostawców, jak przedstawiać się będzie nasza polityka cenowa, czego dotyczyć będzie nasza strategia reklamowa oraz jakie formy promocji zastosujemy. Kolejnym aspektem, którym należy się zająć są narzędzia, instrumenty realizacji, które pomogą nam dotrzeć do postawionego wcześniej celu. Musimy zatem dopracować technologię, która posłuży do produkcji oferowanych przez nas dóbr, zastanowić się nad wyborem maszyn i narzędzi oraz zaproponować plan produkcji, którym będziemy się posługiwać. Kiedy już uda nam się dojść do consensusu, wobec powyższych podpunktów, skupmy się nad zarządzaniem i organizacją. Ta ostatnia dotyczy harmonogramu działań wedle, którego będziemy dążyć do wytworzenia usług, czy produktu w naszym przedsiębiorstwie. Zarządzanie odnosi się natomiast głownie do spraw pracowniczych. Musimy zastanowić się jakich kwalifikacji oraz doświadczenia będziemy wymagać od naszych podwładnych, jakie funkcję będą pełnić w firmie, oraz kto będzie odpowiedzialny za kolejne etapy produkcji. To jednak nie koniec, przed nami pozostała jeszcze konieczność zastanowienia się nad tematem finansów. Jest to podpunkt o tyle istotny, iż z pewnością wzbudzi szczególną uwagę potencjalnych kontrahentów, czy przedstawicieli bankowych, od których będziemy ubiegali się o otrzymanie kredytu. Ważne jest zatem aby plan finansowy był wiarygodny i oparty na rzeczowych założeniach. Przede wszystkim powinien zawierać takie dane jak: informacje o aktywach (składniki majątku, jaki posiadamy), pasywach (źródła finansowania majątku), rachunku zysków i strat, oraz być może wydatków przewidzianych na rozruch naszego biznesu. Pozostała już tylko kwestia przeanalizowania ryzyka, jakie może napłynąć z naprawdę wielu kierunków. Przedsiębiorcy wykorzystują tutaj zazwyczaj analizę SWOT, zastanawiając się nad pozytywami i negatywami, jakie mogą towarzyszyć działalności jakiej się podejmują. Analizują możliwe wewnętrzne przyczyny niepowodzeń, oraz te zewnętrzne, które mogą objawiać się ze strony konkurencji, odbiorców usług, ale również otoczenia makroekonomicznego. Jak już dobrniemy do tego etapu i uda się pomyślnie dopracować powyższe podpunkty, powinniśmy podsumować nasz dokument, czyli pokrótce zreasumować, to co zostało w nim zawarte.

Tak przedstawiony i zrealizowany plan pozwala dobrze zaplanować nasze kroki na realnym rynku działań. Jedynie dogłębna weryfikacja założeń i celów, pozwoli do minimalnego stopnia zniwelować czynniki, które mogłyby spowodować fiasko naszego przedsiębiorstwa. Poszczególne podpunkty są opracowane niezwykle szczegółowo, właśnie po to, aby upewnić się, że wszystkie możliwe sytuacje, zmienne zostały uwzględnione i nie zaskoczą nas w rzeczywistości.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Korzyści wynikające z intranetu

Bezproblemowa i sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacji to bezsprzecznie jeden z najważniejszych warunków do spełnienia na drodze do zwiększania...

Zamknij