Dość często, w całkowicie różnych kontekstach słyszymy, że powinniśmy być kowalem naszego losu. Jak najprościej zinterpretować powyższą radę? Myślę, że dotyczy ona ludzi o postawie przedsiębiorczej. W momencie gdy zaczęliśmy żyć w społeczeństwie, w którym obowiązują reguły gospodarki rynkowej, priorytetowe stały się te cechy, które predestynują nasz sukces osobisty i zawodowy, a mianowicie kreatywność, innowacyjność, inicjatywa czy też otwartość. Nagle okazało się bowiem, że nie musimy a nawet nie możemy czekać na gotowe, a powinniśmy zacząć liczyć na siebie samych, gdyż od teraz będziemy otrzymywać już tylko przysłowiowe wędki, a nie od razu złowione ryby.

Przyjrzyjmy się zatem cechom ale także sposobom działania osoby, która potrafi wykorzystać stawiane przed nią szanse i może się określić mianem człowieka przedsiębiorczego. Na podium z pewnością należy umieścić poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości. Tylko dzięki nim, będziemy w stanie samodzielnie oraz aktywnie podejmować nowe wyzwania oraz wytrwale dążyć do wyznaczonych wcześniej celów. To co określa człowieka przedsiębiorczego to także odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje ale także świadomość pozytywów oraz zagrożeń, które mogą wyniknąć z wybranych przez niego dróg możliwości. Twórczość oraz kreatywność wydają się być także nieodłącznym członem przedsiębiorczości, z którymi ściśle wiąże się również tolerancja wobec wyborów, czy zachowań innych. Jeśli natomiast zastanowimy się jak przedsiębiorczość przejawia się w czynach, to będziemy zmuszeni przedstawić liczne działania, których podejmuje się człowiek, aby permanentnie rozwijać się i kształcić.

  • Przede wszystkim wykorzystuje on możliwości, jakie przed nimi stają oraz dokonuje zmian, tam gdzie jest to naturalnie możliwe i wskazane.
  • Po drugie, stara się rozwijać swoją osobę poprzez eliminowanie słabszych stron oraz rozwijanie tego co w nim najlepsze.
  • Po trzecie, działa stosownie do danej sytuacji, a więc jest w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki oraz otoczenie, bądź też potrafi zastosować alternatywne rozwiązanie, które pozwoli mu dotrzeć do postawionego uprzednio celu.

Po tej krótkiej charakterystyce postawy życiowej jaką jest przedsiębiorczość, chyba każdy z nas zgodzi się, że nie miałby nic przeciwko, gdyby właśnie przez jej pryzmat był postrzegany i rzeczywiście przejawiał wyszczególnione wyżej postawy. Na szczęście okazuje się, że umiejętności i cechy każdego człowieka można kształtować i rozwijać, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy skupili się na poszerzaniu w sobie zmysłu przedsiębiorczości. Najlepiej zatem byłoby gdybyśmy już od dziś wdrożyli w życie pewne zasady, które pomogą nam dotrzeć do celu:

  • postawmy na ustawiczne dokształcanie się, rozwój oraz dokonywanie samooceny, wówczas będziemy w stanie akceptować siebie samych i dostrzegać nasze mocne i słabe strony;
  • starajmy się kierować asertywnością zachowań;
  • działajmy, koncentrując się na osiąganiu celów i realizowaniu konkretnych zadań;
  • działajmy tak, aby nie bać się podejmowania ryzyka oraz zadań nacechowanych innowacyjnością oraz kreatywnością;
  • uczmy się skutecznej komunikacji, która pomoże nam umiejętnie poruszać się w zespole i działać w atmosferze akceptacji i wspólnego zrozumienia;
  • pamiętajmy aby nasze czyny, podejmowane decyzje korelowały z otoczeniem, w którym przyjdzie się nam poruszać. Kroki, które podejmujemy powinny być adekwatne do naszej sytuacji życiowej i zawodowej ale także do otoczenia zewnętrznego.

Reasumując, okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca jest przedsiębiorczy i vice versa. Przedsiębiorczość to bowiem postawa życiowa, którą może kierować się każdy z nas, a nie koniecznie jedynie ci, którzy planują biznesy. Wszyscy możemy wykształcić w sobie te  cechy i umiejętności, które pozwolą nam chwytać życie pełnymi garściami, dostrzegać szanse, które przed nami stają, ale zauważać także zagrożenia. Każdy może dokonywać przemyślanych a czasem ryzykownych wyborów, które pozwolą nam pójść krok dalej i znaleźć się bliżej postawionych sobie celów. Wówczas będziemy przygotowani na podbój świata i przyjmowanie wyzwań, jakie przynosi nam los.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Analiza SWOT- czyli być albo nie być przedsiębiorstwa

Firma, która właśnie wchodzi na rynek, bądź te przedsiębiorstwa, które pragną się nadal rozwijać, pozyskiwać nowe fundusze czy też partnerów...

Zamknij