Jak nas słyszą, tak nas odbierają

Jak nas słyszą, tak nas odbierają

Przygotowując się do publicznych wystąpień, niezależnie od tego czy miała by to być akademia szkolna, raport przedstawiany dla zarządu, czy też prezentacja, skupiamy się na treści i formie wypowiedzi , dbając także i upewniając co do adekwatności naszego ubioru i...