Skłonność do podejmowania ryzyka

Skłonność do podejmowania ryzyka

Różnie podchodzimy do kwestii tego, jak często skłonni jesteśmy i za jaką stawkę podjąć mniejsze lub większe ryzyko. Uzależnione to jest od mnogiej ilości czynników, takich jak indywidualny charakter każdej osoby, okoliczności w jakich można podjąć owe ryzyko, oraz...