Zarządzanie firmą a zarządzanie zespołem

Zarządzanie firmą a zarządzanie zespołem

Prowadzenie firmy zatrudniającej wielu pracowników  stawia przed jej organami kierowniczymi wiele wyzwań. Koniecznym jest bowiem by zarządzali nie tylko jej strukturą prawną, finansową itp. lecz także, by kierowali pracującymi w niej ludźmi. W jaki sposób pogodzić te...
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie projektami

Zarządzanie firmą wydaje się być tym trudniejsze im więcej osób zatrudnia dane przedsiębiorstwo. Wbrew temu jednak to właśnie duże korporacje generujące milionowe zyski najlepiej wykorzystują potencjał drzemiący w kadrze. Dzieje się tak za sprawą przyjmowania przez...
Mądre zarządzanie a wzrost wartości marki

Mądre zarządzanie a wzrost wartości marki

Na wartość finansową danego przedsiębiorstwa składają się jego aktywa i pasywa. By firma mogła stale zwiększać zyski koniecznym jest, aby zaistniała na rynku jako marka, a więc by pozyskała lojalnych klientów, którzy dostrzegą jakość produktów sygnowanych dobrze...
Przywództwo w praktyce

Przywództwo w praktyce

Rozwój przywódcy W każdej grupie zarówno w tej nieformalnej, jak i również zawodowej znajdzie się osoba, która pełni rolę przywódcy. Jest to zadanie niełatwe z wielu względów. Bycie liderem polega na oddziaływaniu na innych, tworzeniu wizji oraz motywowaniu...
Praca nad zespołem – delegowanie zadań

Praca nad zespołem – delegowanie zadań

Odpowiednie i mądre postępowanie z ludźmi z którymi pracujemy, i których zadania do wykonania zależą od nas to bez wątpliwości jeden z aspektów dobrze prosperującej firmy. Decydowanie o przyznaniu konkretnego zadania oraz konsekwentne wyciąganie wniosków z jakości...