Na wartość finansową danego przedsiębiorstwa składają się jego aktywa i pasywa. By firma mogła stale zwiększać zyski koniecznym jest, aby zaistniała na rynku jako marka, a więc by pozyskała lojalnych klientów, którzy dostrzegą jakość produktów sygnowanych dobrze kojarzącymi się znakami i nośną nazwą. Dlaczego to takie ważne?

Czym jest wartość marki?

Wartość marki, zgodnie z jedną z głośnych definicji, jest wyznacznikiem stopnia zadowolenia klientów z produktów przez nią wytwarzanych, który bezpośrednio przekłada się na korzyści finansowe uzyskiwane przez firmę. Świadomość marki w umysłach konsumentów oraz jej pozytywny wizerunek wpływają na zmniejszenie skuteczności konkurencji, a z czasem na bezpośrednie kojarzenie znaku towarowego cenionej firmy, jako wyznacznika jakości.

Nie bez znaczenia dla wartości marki pozostaje sposób traktowanie klientów przez daną firmę, który winien przebiegać jak najlepiej na każdym z kanałów dystrybucji. Dobra marka to taka, która budzi pozytywne skojarzenia za sprawą odpowiednio poprowadzonych kampanii reklamowych itp., a także wykorzystuje własne patenty.

Spadek wartości marki

Wartość marki może podlegać stałemu wzrostowi, gdy znajduje się w rękach osób odpowiednio nią zarządzających. Te same czynniki, które wpływają na pomnażanie popularności marki mogą jednak także przyczynić się do spadku jej wartości. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

  •         monitorowanie konkurencji,
  •         dobór grupy docelowej,
  •         reagowanie na potrzeby konsumentów,
  •         język korzyści,
  •         odpowiednia reklama.

Monitorowanie konkurencji w budowaniu wartości marki to krok, którego pominięcie może mieć może mieć katastrofalne skutki. Bez analizy działań prowadzonych przez inne firmy ciężko bowiem określić czym może wyróżnić się nasze przedsiębiorstwo oraz co ma rzeczywistą wartość dla konsumentów.

Określenie grupy docelowej to krok, który pozwala na zaplanowanie wszelkich działań marketingowych, związanych z promocją i dystrybucją. Jeśli sprzedaję produkty przeznaczone dla osób starszych to nie będę mówić do nich językiem młodzieżowym. W przeciwnym razie z góry skazuję swój biznes na porażkę. Bez określenia tego kto ma być odbiorcą moich produktów muszę starać się dotrzeć do wszystkich, co w praktyce często oznacza, że nie trafię do nikogo.

Reagowanie na potrzeby konsumentów w odpowiednim momencie pozwala na zbicie prawdziwej fortuny na znanym wcześniej produkcie. W praktyce bowiem dostosowanie się do oczekiwań wymaga często jedynie zmiany nazwy lub kształtu sprzedawanego wytworu.

Język korzyści i odpowiednia reklama wiążą się z budowaniem świadomości marki wśród konsumentów. Click To Tweet By ci wybrali właśnie nasz produkt koniecznym jest, aby wiedzieli co go wyróżnia i w jaki sposób to właśnie ta rzecz wpisuje się w ich styl życia i system wyznawanych wartości. Kwintesencją dopracowania tych elementów strategii musi być chwytliwe hasło reklamowe. Niepowodzenie na którymkolwiek z wymienionych etapów może zamiast oczekiwanego wzrostu przynieść skutek w postaci spadku wartości marki.

szkolenia zarzadzanie 10 1024x680

Jak zarządzanie marką wpływa na jej wartość?

Zarządzanie marką to proces, który pozwala w pełni kontrolować wszystkie z wymienionych wyżej czynników, składających się na wartość marki. Do powszechnego obiegu wkradł się także pod nazwą brandingu i jako taki określa nie tylko rozpoznawalność marki przez konsumentów lecz także ich emocjonalny stosunek do niej. Podstawą skutecznych działań z tego obszaru jest więc opracowanie nazwy, hasła reklamowego i logo, gdyż to właśnie te elementy docierają do klientów jako pierwsze. Pozostałe kanały komunikacji z klientem, jak np. obecność marki na portalach społecznościach, uznawane są za wtórne, jednak niemniej ważne. Wszystkie z wymienionych działań bezpośrednio przekładają się na sprzedaż, wynikającą z chęci posiadania unikatowych produktów firmy, która szanuje konsumenta.

Elementy wpływające na zwiększenie wartości marki

Pośredni wpływ na zyski ze sprzedaży ma zainteresowanie klientów oferowanymi przez konkretną firmę produktami. Od zainteresowania do zakupu droga może być bardzo daleka, jeśli marka nie zdobyła wcześniej zaufania konsumentów. Jeśli jednak dojdzie już do sprzedaży to zarówno ilość, jak i wartość sprzedanych produktów i usług będą stanowiły istotny czynnik wpływający na wartość marki. Klienci bowiem bardziej ufają tym, których wybrały miliony niż firmom, które jeszcze nie dały się poznać.

Każdy biznes, by dobrze funkcjonował, potrzebuje liderów, którzy będą sprawowali pieczę nad procesami marketingowymi. Podobnie jest z budowaniem wartości marki, która tylko przy odpowiednim zarządzaniu zostanie zapamiętana przez konsumentów.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj poprzedni wpis:
Budowa ścieżek zawodowych a zarządzanie rozwojem pracowników

O pracownikach, którzy osiągnęli wysoki szczebel w danym przedsiębiorstwie często mówimy, że dobrze pokierowali własną karierą lub, że to ktoś...

Zamknij